Radu Carp

Profesor universitar şi secretar ştiinţific la Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti, titular al cursurilor: Regimul politic al Uniunii Europene, Spaţiul public european, Teorii ale secularizării, Relaţia Stat – Biserică în Europa, Democraţia creştină europeană. Director general al Institutului Diplomatic Român, Ministerul Afacerilor Externe din 2010. MA în studii europene şi relaţii internaţionale, Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, Nice (1996). Doctor în drept, Facultatea de Drept a Universităţii Babeş – Bolyai din Cluj – Napoca (2002). Membru în Consiliul Academic al Institutului de Studii Populare, fondator al INTER – Institutul Român de Studii Inter-Ortodoxe, Inter-Confesionale şi Inter-Religioase. Profesor asociat: Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius (2010); Institutul Diplomatic Român (2006 – 2007) ; Centrul de Studii Europene, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi (2005 – 2006); Departamentul de Studii Culturale Americane, Facultatea de Limbi Străine, Universitatea din Bucureşti (2002 – 2005); National and Kapodistrian University of Athens (2000). Cercetător afiliat al: TMC Asser Instituut, Den Haag (2002); Institutul Ludwig Boltzmann pentru Studiul Problematicii Religioase a Integrării Europene, program al New Europe College, Bucureşti (2004); Institutul European din România, în cadrul Programme Accession Impact Studies – PAIS 3 (2005); Institutul European din România (2007); Institut für Rechtsphilosophie, Religions-und Kulturrecht, Universität Wien (2006 – 2008). Coautor în cadrul proiectului de cercetare internaţional JUSTMEN. Menu for Justice. Towards a European Curriculum on Judicial Studies, coordonat de Universitatea din Bologna la care participă 51 de universităţi din Europa, finanţat de Comisia Europeană în cadrul Life Learning Programme – Erasmus Network. Cărţi publicate: (împreună cu Laurenţiu Vlad şi Ioan Stanomir) De la „pravilã” la „constituţie”. O istorie a începuturilor constituţionalismului românesc -  Nemira, 2002; Responsabilitatea ministerialã. Studiu de drept public comparat – All – Beck, 2003; (împreună cu Simona Şandru) Dreptul la intimitate şi protecţia datelor cu caracter personal. De la acquis-ul comunitar la legislaţia româneascã – All – Beck, 2004; (coord.) Un suflet pentru Europa. Dimensiunea religioasă  a unui proiect politic – Editura Fundaţiei Anastasia, 2005; (împreună cu Marius Profiroiu, Tudorel Andrei, Dragoş Dincă) Reforma administraţiei publice în contextul integrării europene / Public Administration Reform in the Perspective of Romania’s Accession to the European Union – Institutul European din România, Bucureşti, 2006; Proiectul politic european. De la valori la acţiune comună – Editura Universităţii din Bucureşti, 2006 (împreună cu Dacian Graţian Gal, Sorin Mureşan, Radu Preda), Principiile gândirii populare. Doctrina creştin – democrată şi acţiunea socială -  Eikon, 2006; (împreună cu Teodor Baconsky, Ioan I. Ică jr., Anca Manolescu, Elena Ştefoi, Bogdan Tătaru – Cazaban), Pentru un creştinism al noii Europe – Humanitas, seria Boltzmann, vol. III, 2007; (împreună cu Manuela Nevaci, Mariana Nicolae, Camelia Runceanu, Nicoale Saramandu), Multilingvism şi dialog intercultural în Uniunea Europeană. O viziune românească/Multilingualism and Intercultural Dialogue in the European Union. A Romanian perspective – Institutul European din România, Bucureşti, 2008; (împreună cu Ioan Stanomir), Limitele Constituţiei. Despre guvernare, politicǎ şi cetǎţenie în România – C.H. Beck, 2008; (împreună cu Dacian Graţian Gal, Sorin Mureşan, Radu Preda), În căutarea binelui comun. Pentru o viziune creştină a democraţiei româneşti – Eikon, 2008; Dumnezeu la Bruxelles. Religia în spaţiul public european – Eikon, 2009; (împreună cu Ioan Stanomir), Inventarea Constituţiei. Proiecte intelectuale şi dezvoltare instituţionalǎ în Principatele Române în secolul XIX – C.H. Beck, 2009; Religia în tranziţie. Ipostaze ale României creştine – Eikon, 2009. Articole publicate în: Analele Universităţii Bucureşti – seria ştiinţe politice, Sfera Politicii, Studia Politica. Romanian Political Science Review, Revista Română de Studii Internaţionale, The Romanian Journal of European Studies, Dreptul, Revista de Drept Public, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, Buletin ştiinţific Universitatea Mihail Kogălniceanu, East European Constitutional Review, Kanon, Jurisprudencija, INTER. Romanian Review for Theological and Religious Studies, Saeculum, Studia Universitatis Babeş – Bolyai – Iurisprudentia, Tabor, Transilvania, etc.