Bibliografia creştin-democrată

de Mihail Neamțu

| 0 Comentarii

Repere bibliografice pentru creştin-democraţie

Documente:

COMECE, A Family Strategy for the European Union. An Encouragement to Make the Family an EU Priority, March 2004.

Enciclice Papale: Rerum Novarum (1891); Quadragesimo Anno (1931); Mater in Magistra (1961); Pacem in Terris (1963); Gaudium et Spes (1965); Populorum Progressio (1967); Laborem exercens (1981); Sollicitudo Rei Socialis (1987); Centesimus Annus (1991); Deus Caritas est (2005).

Exortaţia Apostolică Ecclesia in Europa (2003).

Kurt Biendenkopf, Bronislaw Geremek, Krzystof Michalski, Concluding Remarks of the Spiritual and Cultural Dimension of Europe, Vienna/Brussels, October 2004 (= Ce ţine Europa la un loc?, Dilema Veche, nr. 56, 11 – 17 februarie 2005).

  *** Din gândirea creştin democrată românească, Metropol, Bucureşti, 1995.

  *** Raportul Final al Comisiei prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2007

  Studii şi volume:

  Peter Antes (Hg.), Christentum und europäische Kultur. Eine Geschichte und ihre Gegenwart, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 2002.

  Dan Aurel Banciu, Grupuri şi minorităţi. O abordare din perspectiva subsidiarităţii, Ed. Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2006.

  Teodor Baconsky, Iacob şi îngerul, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996.

  Teodor Baconsky, Puterea schismei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2001.

  Teodor Baconsky, Turn înclinat, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2007.

  Daniel Barbu, Democraţia creştină în Şapte teme de politică românească, Antet, Bucureşti, 1997.

  Rafael Caldera, Specificitatea democraţiei creştine, trad. rom.: Doina Lascu, Ed. Progresul Românesc S.A., Bucureşti, 1992.

  Radu Carp (coord.), Un suflet pentru Europa. Dimensiunea religioasă a unui proiect politic, Ed. Fundaţiei Anastasia, Bucureşti, 2005.

  Radu Carp, Dacian Graţian Gal, Sorin Mureşan, Radu Preda, Principiile gândirii populare. Doctrina creştin-democrată şi acţiunea socială, Ed. Eikon,  Cluj – Napoca, 2006.

  Radu Carp, Dacian Graţian Gal, Sorin Mureșan, Radu Preda, În căutarea binelui comun. Pentru o viziune creştină a democraţiei româneşti – Eikon, Cluj – Napoca, 2008.

  Radu Carp, Creştinism şi democraţie. Un posibil model de teorie şi acţiune politică, Studia Politica, vol. VIII, nr. 2/2008.

  François Châtelet, Évelyne Pisier, Concepţiile politice ale secolului XX, trad. rom.: Cristian Preda şi Mircea Boari, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994.

  Valentin Cojanu, Maria Bârsan, Liviu Mureșan, Oana Aristide, Elemente ale unei strategii post-aderare pentru România, Institutul European din România, Bucureşti, 2006.

  Attilio Danese, Personnalisme et personne aujourd’hui, Saeculum, nr. 3-4 (12)/1995.

  Ştefan Delureanu, Geneza Europei Comunitare – mesajul democraţiei de inspiraţie creştină, Ed. Paideia, Bucureşti, 2001.

  Pascal Delwit (ed.), Démocraties chrétiennes et conservatismes en Europe – une nouvelle convergence ?, Editions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2003.

  Jean-Dominique Durand, L’Europe de la démocratie chrétienne, Editions Complexe, Bruxelles, 1995 ( versiunea română.: Europa democraţiei creştine, trad. rom.: Eugenia Zăinescu, Institutul European, Iaşi, 2004).

  Jean Claude Eslin, Dumnezeu şi puterea. Teologie şi politică în Occident, trad. rom.: Tatiana Petrache şi Irina Floare, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2001.

  Walter Fürst, Joachim Drumm, Wolfgang M. Schröder (Hg.), Ideen für Europa. Christliche Perspektiven der Europapolitik, LIT Verlag, Münster, 2004.

  Ingeborg Gabriel, Alexandros K. Papaderos, Ulrich H. J. Körtner, Perspektiven ökumenischer Sozialethik. Der Auftrag der Kirchen im größeren Europa, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 2005.

  Ingeborg Gabriel, Franz Gassner (Hg.), Solidarität und Gerechtigkeit. Ökumenische Perspektiven, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, Ostfildern, 2007.

  Ingeborg Gabriel (Hg.), Politik und Theologie in Europa. Perspektiven ökumenischer Sozialethik, Matthias-Grünewald-Verlag, Ostfildern, 2008.

  Franklin I. Gamwell, Politics as a Christian Vocation: Faith and Democracy Today, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

  Michael Gehler, Wolfam Kaiser (eds.), Christian Democracy in Europe since 1945, Routledge, Londra, 2004.

  Alan Greenspan, The Age of Turbulence. Adventures in a New World, Penguin Books, Londra, 2007.

  Jürgen Habermas, Joseph Ratzinger, Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion, Herder, Freiburg, Basel, Wien, 2005 (Dialectica secularizării. Despre raţiune şi religie, trad. rom.: Delia Marga, Apostrof, Cluj – Napoca, 2005).

  Wilfred J. Hahn, Die Geldfalle der Endzeit, Verlag Mitternachtsruf, Pfaffikon, 2004.

  David L. Hanley (ed.), Christian Democracy in Europe: A Comparative Perspective, Pinter Publishers Ltd., 1996.

  Ioan I. Ică jr., Germano Marani (ed.), Gândirea socială a Bisericii. Fundamente — documente — analize — perspective, Ed. Deisis, Sibiu, 1998.

  Ronald Inglehart, Pippa Norris, Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide, Cambridge University Press, New York, 2004.

  Alexandra Ionescu, Une réflexion social – chrétienne roumaine – la revue Solidaritatea în Laurenţiu Vlad (ed.), Pouvoirs et mentalités, Ed. Babel, Bucureşti, 1999.

  Alexandra Ionescu, Le bien commun et ses doubles. Deux rencontres roumaines entre morale et politique, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2002

  R.E.M. Irving, The Christian Democratic Parties in Western Europe, George Allen & Unwin, Londra, 1979.

  Hans Joas, Klaus Wiegandt (Hg.), Die kulturellen Werte Europas, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 2005.

  Stathis N. Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe, Cornell University Press, 1996.

  K. Van Kersbergen, Social Capitalism: A Study of Christian Democracy and the Welfare State, Routledge, Londra, 1995.

  Robert P. Kraynak, Christian Faith and Modern Democracy: God and Politics in the Fallen World, University of Notre Dame Press, 2001.

  Pierre Letamendia, La démocratie chrétienne, Presses Universitaires de France, Paris, 1993 ( Democraţia creştină, trad. rom.: Gabriela Stoica, Silex, Bucureşti, 1998).

  Julián Marías, Perspectiva creştină, trad. rom.: Mihai Cantuniari, Anastasia, Bucureşti, 2003,

  Jacques Maritain, Man and the State, University of Chicago Press, Chicago, 1951.

  Jacques Maritain, Christianisme et démocratie, Desclée de Brouwer, Paris, 2005 ( Creştinism şi democraţie, trad. rom.: Liviu Petrina, Ed. Crater, Bucureşti, 1999).

  Jacques Maritain, Le personne et le bien commun, Desclée de Brouwer, Paris, 1947.

  Jean-François Mattéi, Le regard vide: Essai sur l’épuisement de la culture européenne, Flammarion, Paris, 2007.

  Thomas Meyer, Die identität Europas. Der EU eine Seele?, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2004

  Ioan Miclea, Elemente de politică creştină, Ed. Vremea, Bucureşti, 1947.

  Giorgios Mantzaridis, Morala creştină, trad. rom.: Cornel Constantin Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2006.

  Ion Mihălcescu, Rolul social al religiei, Solidaritatea, I, 1 (1920).

  Chantal Millon-Delsol, Les idées politiques au XXe siècle, Presses Universitaires de France, Paris, 1991 ( Ideile politice ale secolului XX, trad. rom.: Velica Boari, Polirom, Iaşi, 2002).

  Chantal Millon-Delsol, L’Etat subsidiare, Presses Universitaires de France, Paris, 1992 (Statul subsidiar, trad. rom.: Margareta Petruț, Ed. Fundației pentru Studii Europene, Cluj – Napoca, 2000).

  Chantal Millon-Delsol, Le principe de subsidiarité, Presses Universitaires de France, Paris, 1993.

  Chantal Delsol, Eloge de la singularité: Essai sur la modernité tardive, Editions de La Table Ronde, Paris, 2007.

  R. Paul Krugman, Maurice Obstfeld, International Economics, 6th edition, Boston, San Francisco, New York, 2003.

  Emmanuel Mounier, Le personnalisme, Presses Universitaires de France, Paris, 1949.

  Sorin Mureşan, Ordoliberalism în economia socială de piaţă a Germaniei postbelice, Cartimpex, Cluj – Napoca, 2000.

  Sorin Mureşan, Economia socială de piaţă. Modelul german, Cartimpex, Cluj – Napoca, 2003.

  Mihail Neamţu, Verbul ca fotografie, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2009.

  Picu Ocoleanu, Iisus Hristos mijlocitorul – sensul diaconal al eticii sociale ortodoxe, Christiana, Bucureşti, 2008.

  Picu Ocoleanu, Liturghia poruncilor divine – prolegomene teologice la o nouă cultură a legii, Mitropolia Olteniei, Craiova, 2004.

  Picu Ocoleanu, Radu Preda (ed.), Viaţă liturgică şi etos comunitar. Preliminarii la o teologie socială ortodoxă, Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008.

  Marcello Pera, Joseph Rantzinger, Ohne Wurzeln. Der Relativismus und die Krise der europäischen Kultur, Sankt Ulrich Verlag, Augsburg, 2005.

  Gheorghe Popescu, Evoluţia gândirii economice, ediţia a III-a, Ed. Academiei Române, București, 2004.

  Hans–Gert Pöttering, De la viziune la realitate. Pe drumul spre unificarea Europei, trad. rom.: George Damian, Ziua, Bucureşti, 2007

  Radu Preda, Biserica în Stat. O invitaţie la dezbatere, Ed. Scripta, Bucureşti, 1999.

  Radu Preda, Une perspective orthodoxe concernant les relations Église-État en Roumanie: ‘Neuf thèses’, L’année canonique, XLV (2003), pp. 43-54.

  Radu Preda, Teologia Socială Ortodoxă în contextul european actual. Contribuţia răsăriteană la o cultură a valorilorStudii Teologice 4 (2007) pp. 95-110.

  Radu Preda, Securitatea şi insecurităţile deconspirării ei. Comunismul în memoria clasei politice, a societăţii civile şi a BisericiiStudia Politica, vol. VII, nr. 3/2007, pp. 773-784.

  Radu Preda, Sozialtheologie. Eine Herausforderung für die orthodoxe Kirche am Beispiel Rumäniens, în: Ingeborg GABRIEL/ Franz GASSNER (Hg.), Solidarität und Gerechtigkeit. Ökumenische Perspektiven, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 2007, pp. 109-133.

  Radu Preda, Christianity and the Limits of Europe. A Social-Theological Approach, Eurolimes V (2008), pp. 120-150.

  Joseph Ratzinger, Damaskinos, Mitropolit al Elveţiei, Moştenirea creştină a Europei, ediţie îngrijită şi traducere Viorica E. Ungureanu, Trinitas, Iaşi, 2002.

  Giovanni Reale, Radici culturali e spirituali dell’Europa. Per una rinascita dell’”uomo europeo”, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2003.

  Paul Ricoeur, Emmanuel Mounier: o filosofie personalistă, în Istorie şi adevăr, trad. rom.: Elisabeta Niculescu, Anastasia, Bucureşti, 1996.

  Jeremy Rifkin, Leading the Way to the Third Industrial Revolution. The Foundation on Economic Trends, Washington DC, 2007.

  Wolfgang Schäuble, Und der Zukunft zugewandt, Goldmann, Berlin, 1995.

  Theodor Schilling, Subsidiarity as a Rule, or Taking Subsidiarity Seriously (online http://www.jeanmonnetprogram.org )

  Cristoph Schönborn, Oamenii, Biserica, ţara. Creştinismul ca provocare socială, trad. rom.: Tatiana Petrache si Rodica Nețoiu, Anastasia, Bucureşti, 2000.

  Page Smith, Rediscovering Christianity: A History of Modern Democracy and the Christian Ethic, St. Martins Press, 1994.

  Tomas Spidlik, Alle fonti dell’Europa, Miscellanea I, Lipa, Roma, 2004.

  Costel Stavarache, 100 de întrebări şi răspunsuri despre doctrina populară, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2009.

  Luigi Sturzo, Libertatea: prietenii şi duşmanii săi, trad. rom.: Nicoleta Panait, Paideia, Bucureşti, 2001.

  Ilie Şerbănescu, România sub tirania cifrelor mici, Universal Dalsi, Bucureşti, 2002.

  Miruna Tătaru-Cazaban (coord.), Teologie şi politică. De la Sfinţii Părinţi la Europa unită, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2004.

  Hans Tietmeyer, Herausforderung Euro, Hanser Verlag, Wien, 2005.

  Gregory Vlastos, Christian Faith and Democracy, Kessinger Publishing, 2004.

  Gheorghe Vlăduţescu, Personalismul francez, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1971.

  J.H.H. Weiler, Un’Europa cristiana. Un saggio esplorativo, Rizzoli, Milano, 2003.

  Jean-Paul Willaime, Europe et religions. Les enjeux de XXIe siècle, Fayard, Paris, 2004.

  (Bibliografie întocmită de prof. univ. Radu Carp.)

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  *

  Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>