Şcoala de la Buneşti (coordonator: dr. Petre Guran)

de FCD

Şcoala de la Buneşti promovează un sistem de educaţie bazat pe relaţia maestru-discipol, pe spiritul de comunitate şi pe formarea persoanei; urmăreşte prezervarea, redescoperirea şi revitalizarea patrimoniului imaterial euro-mediteranean şi a unor stiluri de viaţă adaptate imperativului dezvoltării durabile; sprijină păstrarea identităţii spaţiului rural şi a patrimoniului istoric şi de arhitectură.

Pe termen lung, Prietenii “Şcolii de la Bunesti” intenţionează să înfiinţeze instituţii de învăţământ universitare, preuniversitare, postuniversitare şi profesionale; să contribuie la definirea unor standarde de elită în formarea elevilor şi studenţilor; să contribuie la dezvoltarea creativă a tradiţiei creştine euro-mediteraneene; să revitalizeze spaţiile rurale prin dezvoltarea unor activităţi prietenoase faţă de mediu, orientate către comunităţile locale şi felul lor specific de viaţă; să promoveze cursuri, ateliere şi şantiere de arhitectură experimentală, pornind de la principiile durabilităţii materialelor de construcţie naturale şi tradiţionale, ale raportării obiectului creat la dimensiunea umană şi ale valorii intrinseci şi perene a ansamblului de cunoştinţe şi expertize premoderne; să contribuie la revalorizarea meşteşugurilor tradiţionale; să promoveze practicarea unei agriculturi naturale şi curate.

Şcoala de la Buneşti se construieşte plecând de la principiul voluntariatului, punînd în centru respectul pentru valori şi preţuirea pentru carte. În acest sens, Şcoala de la Buneşti doreşte relansarea conceptului de Great Books. În fiecare vară, el propune o listă variată de lecturi.

Seminarul de lecturi: are loc zilnic de luni până vineri şi acompaniază lectura următoarelor cărţi.

Seminarul presupune redactarea zilnică a unei lucrări scrise de către student pe baza lecturii din ziua respectivă (această lucrare zilnică poate fi un rezumat sau o glossă/comentariu pe marginea fragmentului studiat). După primele două luni de lectură studenţii încep exerciţii scrise mai complexe pe care le redactează într-un termen de o săptămână.

Lista cărţilor din perioada antichităţii şi a evului mediu

 1. Homer, Iliada şi/sau Odiseea
 2. Herodot, Istorii sau Tucidide, Războiul peloponesiac
 3. Eschil, Orestia sau Sofocle, Antigona
 4. Platon, Gorgias, Protagoras, Apologia lui Socrate, Banchetul
 5. Aristotel, Etica nicomahică şi/sau Politica
 6. Vergiliu, Eneida
 7. Ovidiu, Metamorfozele
 8. Cicero, Despre prietenieDespre îndatoriri
 9. Manualul lui Epictet şi Cugetările lui Marcu Aureliu
 10. Biblia: Geneza, Exodul, Eclesiastul, Isaia, Macabeii, Evangheliile, Faptele Apostolilor, Epistola către Romani
 11. Augustin, Confesiunile
 12. Athanasie al Alexandriei, Viaţa lui Antonie şi/sau Grigore de Nyssa, Viaţa lui Moise şi/sau Alexăndria şi/sau Varlaam şi Ioasaf
 13. Hildebrandslied şi/sau Cantecul Nibelungilor şi/sau Wolfram von Eschenbach, Parzifal
 14. Dante, Divina Comedie
 15. Chaucer, Canterbury Tales

Comentariile sunt închise